Pszczoła Karpacka (apis mellifera carpatica)

Pszczoła Karpacka

Karpacka – rasa lokalna pszczoły kraińskiej, zasiedlająca wschodnie i południowe Karpaty oraz Wyżynę Siedmiogrodzką. Zalicza się do pszczół górskich. Na obszarze swego występowania jest dość silnie zróżnicowana, znane są głównie jej populacje z Rusi Zakarpackiej i z Rumunii. Pod względem morfologicznym jest bardzo zbliżona do pszczoły kraińskiej populacji alpejskiej. Ma szaro ubarwione ciało średniej wielkości i dość długi języczek (około 6,65mm.). Odznacza się łagodnością, umiarkowanie intensywnym rozwojem rodzin i stosunkowo małą rojliwością. Zimuje dobrze, sklepi miód na sucho.

Charakterystyka Pszczoły / Matki Karpacka

  • są łagodne i ułatwiają pracę pszczelarza
  • bardzo dobrze zimują
  • umiarkowana produkcja propolisu
  • duży wzrost liczebności wiosną, wzrost liczebności w czasie lata bardzo zależy od źródeł pyłku i nektaru, jest najbardziej elastyczną rasą jeżeli chodzi o wielkość kolonii. Elastyczność ta zależy od istniejących zasobów: gdy występuje duża liczba pyłku i nektaru, rodzina bardzo szybko zyskuje na liczebności, zaś przy braku tych zasobów, liczebność rodziny zmniejsza się proporcjonalnie.
  • bardzo dobra odporność
  • zmniejszona tendencja do rabunków

Nasze Matki pszczele Karpacka