Matki pszczele na sprzedaż, naturalne lub sztucznie inseminowane

Jak wiadomo, aby uzyskać znaczącą produkcję na pierwszym miejscu stawiamy zdrowie naszych pszczół.
Bez względu na to czy są to rodziny przeznaczone na sprzedaż, czy te które wykorzystujemy na potrzeby naszych pasiek, zawsze upewniamy się, że wszystkie zabiegi zostaną wykonane na czas.
Aby utrzymać silną rodzinę, królowa musi przebywać w środowisku wolnym od chorób lub innych przeszkód, które mogą obniżyć jej jakość. Dlatego w naszych pasiekach, dla naszych klientów hodujemy wysokiej jakości matki i wysyłamy je razem ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Matki pszczele Buckfast

SZCZEGÓŁY

Matki pszczele Kaukaska

SZCZEGÓŁY

Matki pszczele Krainka

SZCZEGÓŁY

Matki pszczele Karpacka

SZCZEGÓŁY

Matki pszczele Włoska

SZCZEGÓŁY