fbpx

Ръководство за придаване на неоплодени пчелни майки - Апис Донау

В тази кратка презентация ще се опитаме да ви дадем няколко полезни съвета за придаване на неоплодени пчелни майки в оплодителното сандъче.

Добре известно е, че неоплодените майки излъчват по-малко феромони от оплодените, което води до нежеланието на пчелите да ги приемат.

За да се повиши успеваемостта на придаването им, трябва да се вземат предвид следните фактори:

  • Неоплодените пчелни майки трябва да бъдат придадени в оплодните сандъчета възможно най-бързо. (Колкото по-стари са пчелните майки, толкова по-нисък ще бъде делът на прием).
  • Една от най-разпространените практики е потапянето на неоплодената майка в течен мед преди да бъде придадена в кошера за последващо чистене от пчелите. По този начин пчелите ще влязат в контакт с феромоните на новата майка постепенно, а не изведнъж.
  • Друг метод е използването на пластмасови клетки, които защитават неоплодената майка и позволяват тя да бъде освободена в по-късен етап.
  • Гнездата на семействата трябва да са с възможно най-малки размери, а пчелите - възможно най-млади. (Колкото по-млади са, толкова по-възприемчиви ще бъдат те).
  • Необходимо е също така люпилните сандъчета да се държат на тъмно и хладно място (например мазе) за период от 3-5 нощи. Така пчелите ще се скупчат и ще се възприемат по-бързо като ново семейство.
  • Изваждането на люпилните сандъчета трябва да се извършва само вечер, когато летежът на пчелите е спрял.

Неоплодени Пчелни Майки за Продажба

МАГАЗИН ЗА ПЧЕЛИ МАЙКИ

Неоплодени пчелни майки Карника

Опции

МАГАЗИН ЗА ПЧЕЛИ МАЙКИ

Неоплодени пчелни майки Карпатска

Опции
Опции
We use cookies to provide you with a better browsing experience. If you continue browsing, you accept our Cookies Policy.