fbpx

Придаване на пчелна майка от друга раса в пчелното семейство

The introduction of a queen bee in a colony

Веднага след като получите майките, сложете капка вода на вентилационните отвори на клетката, за да могат пчелите, които я обслужват, да се хидратират, а също и за да се разтворят по-лесно използваните храни.
Майката в клетката може да преживее без проблеми няколко дни, но трябва да се държи на тихо място при стайна температура. Не е проблем, ако през този период някои от пчелите-придружителки умрат.
Препоръчваме пчелната майка да бъде придадена в новите семейства възможно най-бързо.

Процентът на приемане на пчелните майки зависи от няколко фактора:
– липса на нектар в природата
– наличието на оплодени майки, неоплодени майки, маточници, ларви или яйца.
– агресивността на пчелите (агресивното семейство ще приеме майката много по-трудно от спокойното)
За да се постигне добър дял на приемане, препоръчваме след отстраняването на майката, новата майка да се придаде на следващия ден без да се изважда от клетката за период от 8 дни.
Когато разберат, че това е най-добрата им възможност за оцеляване, пчелите с удоволствие ще приемат новата майка.
Най-добре е клетката с майката да се окачи на горната летва (в средата на семейството), след което да се откъсне и премахне капачето в края на клетката с майката, за да се отркие клетката и достъп до храната на пчелите.
Можете да проверите резултата след 5-6 дни като не е необходимо да откривате майката, наличието на яйца е достатъчно, за да потвърдите, че тя е там.
ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД НЕ БЕЗПОКОЙТЕ СЕМЕЙСТВОТО ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА!
Като втори метод за въвеждане на майката, с по-висок процент на успеваемост, е използването на клетка „push in“, за да се даде възможност на майката да снася веднага. Единственото неудобство е ръчното пренасяне на майката, което го прави подходящ само за пчелари с по-малък брой пчелни семейства.

Изберете зона, съдържаща готова за излюпване пило, празни килийки и медови килийки, и докато поставяте клетката върху питата, внимавайте да не пуснете нито една пчела вътре. Пчелите, които се излюпват вътре в клетката, ще бъдат единствените, които ще влязат в контакт с майката.
След 4 дни майката трябва да бъде пусната в кошера.

СИТУАЦИЯ, В КОЯТО МАЙКАТА Е ПРИЕТА:

Ако наред с наличието на яйца забележите спокойно поведение на пчелите и ако те не се стремят да влязат в клетката, можете да освободите новата майка без притеснения.

СИТУАЦИЯ, ПРИ КОЯТО МАЙКАТА НЕ Е ПРИЕТА:

Ако забележите, че след този 4-дневен период пчелите се мъчат да влязат в клетката с пчелната майка и проявяват агресивно поведение, това означава, че едно от горните условия не е изпълнено и шансовете за приемане са значително малки. В тази ситуация е необходимо отново да потърсите нова неоплодена майка или маточници.
В практиката може да се срещне ситуация, при която пчелното семейство е подменило майката и в кошера присъстват и двете майки (старата и новата майка). При отстраняване само на едната майка придаването на получената ще бъде неуспешно.

Много важно:
Когато се въвежда майка от друга раса, първоначално пчелите я приемат, но след като тя започне да снася, често се случва пчелите да се опитат да я сменят, въпреки че тя изпълнява добре функциите си. Необходимо е периодично да проверявате за наличието на маточници и да ги отстранявате, докато старото поколение пчели не бъде напълно заменено от пчелите на новата майка.

МАГАЗИН ЗА ПЧЕЛИ МАЙКИ

Вашият коментар

We use cookies to provide you with a better browsing experience. If you continue browsing, you accept our Cookies Policy.