fbpx

Отглеждане и задържане на търтеите в пчелните семейства

В тази статия ще ви представим нашите методи за отглеждане и задържане на търтеи в нашите пчелни семейства.

Поради това, че нашата програма за чифтосване продължава почти 6 месеца, за да сме сигурни в успеха на нашите чифтосвания, ние сме длъжни да създадем поток от зрели и качествени търтеи.
Пчелните семейства, които участват в този процес, се подбират внимателно през предходния сезон и оценката им се извършва по добре познатите критерии:
Schlpfende Drohnen • брой търтееви килийки
• грижовност и спокойствие на пчелите
• добив на мед
• степен на развитие на пчелното семейство при първия поток на мед
• липса или слаба склонност към роене
• устойчивост на болести
• спокойствие на пчелите
• бърз растеж на пилото
• качество и бързина на събиране на мед
• хигиенно поведение

•способност за презимуване

При този метод ние използваме рамка за търтееви килийки, която поставяме в средата на пчелните семейства при следните условия:
Обикновено след пет дни в първия корпус има яйца и ларви и рамката се премества във втория корпус (многокорпусни кошери Лангстрот-Рут) и на нейно място се поставя нова.
В случай че първият корпус не е пълен с яйца и ларви, това означава, че колонията няма естествена склонност да отглежда търтеи. За да променим това, трябва да допълним с рамки с пило от други пчелни семейства и да повторим процеса.
Първият корпус се внася 40 дни преди първоначалното поставяне на рамката с търтеевите килийки, като междувременно подхранваме семействата със сироп, за да насърчим пчелите да изградят кошер и майката да снася.
Този процес се повтаря на всеки 5 дни, докато участващите семейства получат максимум 4 подобни корпуса. В случай че едно семейство не е достатъчно силно, за да поддържа това ниво на производство на търтеи, или се спираме на по-малък брой корпуси, или добавяме рамки с пило от други семейства.

Тъй като ханемановата решетка разделя кошера на две части, пчелите ще хранят ларвите на търтеите от горното тяло, докато майката ще бъде стимулирана да продължи да снася яйца в новопоявилото се търтеево гнездо. Сега семейството е в състояние на отглеждане на търтееви килийки.
Insta-500x406
Разполагаме и с програма за подреждане на корпуса, специфична за този процес, която позволява на майката да снася и да поддържа голяма популация. Още веднъж споменаваме, че без постоянно подхранване, отглеждането на търтеи по този метод НЕ Е ВЪЗМОЖНО.
След като бъде затворен, непосредствено преди излюпването, търтеевото пило може да бъде преместено на друго място, където е необходимо, или можем да го запазим в същата станция за чифтосване и нов кошер да заеме мястото му в този цикъл.
Следователно преминаваме към втория етап, който представлява изграждането на колониите за отглеждане на търтеи.

Тези колонии са структурирани по съответния начин:
• 2 рамки с мед и прашец
• 5 рамки със запечатано работническо пило
• 3 рамки със запечатано търтеево пило
• достатъчен брой пчели, които да покрият всички тези рамки
• пчела майка

Редуваме рамките с търтеево пило и тези с работническо пило и разполагаме тези с мед и прашец по външната граница. Изобилието от храна е от съществено значение за тези семейства, както и за осигуряване на оптимални условия за отглеждане на почти 6000 търтея, които ще се излюпят.
При това положение новосъздадените пчелни семейства са в естествени условия за задържане и хранене на търтеите, без да се ограничава техният брой.
Създаваме толкова такива колонии, колкото е необходимо, за да постигнем насищане с необходимия брой търтеи, в зависимост от броя на оплодните сандъчета, с които разполагаме в нашия изолиран район.
През годините забелязахме, че майките, които се връщат от чифтосване, са привлечени и лесно приети от бащините семейства. Затова решихме да разположим изолатор (ханеманова решетка) за пчелни майки на входа на кошера, докато наближи периодът на зрялост на търтеите.
След приключването на този процес майката се подменя, защото е твърде стара и преди да е станало късно, тези семейства получават нова чифтосана майка, а тяхното място ще бъде заето от други новосъздадени бащини семейства.

Така успяваме да създадем нови семейства, също така да отгледаме и задържим качествени търтеи в нашите станции за чифтосване през цялата година.
Продължаваме да изминаваме десетки километри, за да избегнем търтеите на съседните пчелини, които са с лошо качество и идват от неподбрани майки.
Имаме голямо желание да приучим по-голямата част от пчеларите към използване на гореспоменатата система и да се опитват да правят пълен подбор и на „бащините семейства“, а не само на „майчините семейства“, защото само по този начин може да се повиши качеството на генетичния материал. Ако делът на вашите търтеи не е достатъчен, за да покрие цялата площ, очакваните добри резултати няма да бъдат постигнати б максимална степен. Също така, ако имате за съседи пчелари, които не практикуват „изкуствения подбор, основан на производителността“, може да ги помолите, когато създават нови пчелни семейства, да приемат пчелни майки от вас. Това ще бъде огромна крачка напред и за двама ви.

Кликнете тук, за да видите как управляваме контролираното чифтосване на пчелните майки Бъкфаст
Кликнете тук, за да видите как да въведете пчелна майка от друга раса в семейството

ПЧЕЛНИ МАЙКИ ЗА ПРОДАЖБА

Вашият коментар

We use cookies to provide you with a better browsing experience. If you continue browsing, you accept our Cookies Policy.